Personlig assistans

Aman Care är ett stort och stabilt företag
Vi rekryterar din assistent efter att tillsammans med dig gjort en kravprofil på hur du vill att han/hon ska vara. Våra anställda får utbildning efter behov för att kunna assistera dig på bästa sätt.