Ledsagning / Avlösning

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagaren anpassar sig efter dina behov och följer med på fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besök hos vänner, bankbesök, tandläkarbesök, läkarbesök, etc

Hur gör jag för att välja Aman care Personlig assistans som min utförare?

  • Kontakta oss på telefon eller via e-post. Se lista.
  • Vi bokar in ett möte – du vill säkert veta lite mer om oss. Vi kan komma på hembesök eller så träffas vi på något av våra kontor.

Vi erbjuder ledsagarservice till personer med olika typer av funktionshinder.

Ledsagarservice syftar till att bryta och motverka den enskildes isolering och utförs med ett flexibelt synsätt utifrån individuella behov. Genom att du kan delta i vardagsaktiviteter som att besöka vänner, delta i fritids- och kulturella aktiviteter eller sportevenemang är det självklart att det är du som har befälet i ditt eget liv.Våra kunder har naturligtvis olika intressen. Därför besitter också vi en personalstab med varierande bakgrund och intressen.

ledsagning