Om oss

Verksamhetsbeskrivning

Aman Care AB är ett hemvårdsföretag som bildades 2005 och erbjuder en trygg omsorg.

Vi utgår alltid från dina behov och önskemål. Målet är att du ska må bra, känna trygghet och vara delaktig. Det är du som bestämmer vilken sorts av hjälp du behöver och vilka tider som passar. Det är ett stort förtroende att få tillträde till ditt hem och det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Nära samarbete med och stöd till anhöriga är en viktig del i ett framgångsrikt vårdarbete. Att behandla kunden, deras närstående med respekt är vårt recept för en framgångsrik och positiv relation mellan kunden och företaget.

Vår personal och kompetens

Vi utser en kontaktperson för varje enskild kund. Dessa kontaktpersoner bekantar sig med sin klients vardag och vårdbehov genom regelbunden kontakt. Därefter diskuteras hur hemvårdstjänster/stöd ska organiseras. Individuella genomförandeplan ses över regelbundet och eventuella uppdateringar dokumenteras.

Våra medarbetare är pålitliga och noggranna och får utbildning kontinuerligt för att du ska få bästa tänkbara service. Vi har en bred språkkompetens och stor erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer. Om den enskilda kunden eller närstående är missnöjd med någon del av vår service eller personal, vill vi veta så snart som möjligt. Alla klagomål eller förslag som inkommer kommer att behandlas omedelbart.

Vi erbjuder

  • Hemtjänst
  • Personlig assistens,
  • Avlösning och ledsagning.

Vi finns i Stockholms kommun